Penjualan NOSS Atas Talian

Bermula 1 Julai 2020, NOSS boleh dibeli secara atas talian melalui MySPIKE. Pada masa ini terdapat 525 Program NOSS yang boleh dibeli secara atas talian. Bilangan Program NOSS untuk jualan akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Setiap NOSS akan dijual RM20.00 untuk langganan selama setahun. Belian boleh dilakukan di Dashboard Pengguna.

Sila Daftar MySPIKE sebelum memulakan belian atau Login MySPIKE untuk memulakan belian di Dashbord Pengguna.

Platform Awam

MySPIKE merupakan gerbang yang membuka laluan kepada pelajar, ibu bapa, profesional dan orang awam mencari maklumat berkaitan MySPIKE...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Industri

Ke arah pelaksanaan TVET dipacu industri, MySPIKE adalah platform paling sesuai untuk memperkukuhkan hubungan dan kerjasama khususnya antara industri, penyedia latihan dan pelajar...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Pekerja

Berteraskan konsep pembelajaran sepanjang hayat, NOSS digunakan bagi mengiktiraf kelayakan individu yang boleh membuktikan keterampilan seperti yang digariskan...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Pensyarah

Melalui MySPIKE, pensyarah dan personel berkaitan hanya perlu menggunakan sistem tunggal bagi tujuan penilaian pelajar, verifikasi, permohonan perakuan personel seperti Pegawai Penilai, Pegawai Pengesah Luaran dan lain-lain...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Institusi Latihan

Urusan berkaitan pentauliahan program meliputi permohonan baru, pembaharuan program, pendaftaran pelajar dan permohonan verifikasi yang berkaitan dengan persijilan dilaksanakan atas talian menggunakan MySPIKE....
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Agensi TVET

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap kemahiran dan amalan industri...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Pendaftaran Pengguna MySPIKE

# Pendaftaran Pengguna Jumlah
1. August 2020 777
2. July 2020 1,918
3. June 2020 1,241
# Jumlah Pengguna Semasa 106,117

Permohonan Personel MySPIKE August 2020

# Jenis Permohonan Jumlah
1. Personel Baru 295
2. Tambah Jawatan 84
3. Tambah Program 99
4. Pembaharuan 407