Platform Agensi TVET

Pengenalan

Di Malaysia, Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) adalah sektor utama yang membantu kerajaan membekalkan sumber tenaga mahir kepada industri. Pada masa ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) yang bertanggungjawab memberi tauliah atau akreditasi kepada institusi latihan kemahiran awam dan swasta di Malaysia.

MySPIKE adalah platform tunggal yang digunakan dalam proses pentauliahan program, perakuan personel, pendaftaran pelajar, verifikasi penilaian dan persijilan keseluruhan Agensi TVET yang menggunapakai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Kerjasama Strategik Agensi Dan Intergrasi Data Raya TVET

Kelebihan MySPIKE

Intergrasi TVET Dan Manfaatnya Kepada Pembangunan Sumber Manusia Dan Industri

Kelebihan MySPIKE

Profil Kemahiran Pekerja Untuk Semua Rakyat Malaysia

Kelebihan MySPIKE