Info MySPIKE

Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia (MySPIKE)

Pengenalan

Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia atau secara ringksnya MySPIKE merupakan sistem pangkalan data berpusat yang dibangunkan untuk meningkatkan sistem penyampaian dan pengurusan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM). Pada awalnya, ia terdiri daripada Modul-modul Pentaulihan Program, Pendaftaran Pelajar, Perakuan Personel, Verifikasi dan Penilaian Bukan Kredit. Kemudian dikembangkan fungsi Pentauliahan dan Verifikasi yang memenuhi Penilaian Kredit Berasaskan Competency Unit (CU) dan Penilaian Kredit Berasaskan Modul.

MySPIKE terus berkembang fungsinya untuk menyokong SPKM sepenuhnya dengan penambahan Modul-modul National Occupational Skills Standard (NOSS), Penarafan Bintang, Skills Malaysia, Penilaian Pencapaian Terdahulu (PPT) dan Pembayaran Atas Talian. Fungsi MySPIKE pada masa kini telah ditambah baik dalam mematuhi Code of Practice for TVET Programme Accreditation (COPTPA).

Kelebihan MySPIKE

Kelebihan MySPIKE

Senarai Modul Dan Pembangunan MySPIKE

 • Sept 2018
 • Modul Pengguna

  Modul Pengguna

  Pengurusan pendaftaran pengguna dan had capaian ke atas sistem mengikut kategori pengguna.

 • Modul Personel

  Modul Personel

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Nov 2018
 • Modul PPT

  Modul Penilaian Pencapaian Terdahulu (PPT)

  Permohonan PPT dari pengguna, agensi dan Pengiktirafan Khas. Pengurusan penugasan PP, PP sehingga mendapat SKM

 • Dis 2018
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Bukan Kredit

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Jan 2019
 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - SLaPB

  Pengurusan pentauliahan Program di Pusat Bertauliah. Melibatkan urusan pematuhan keperluan persijilan SPKM.

 • 12:05

  Modul Persijilan

  Penugasan PP untuk verifikasi penilaian. Selanjutnya pengurusan persijilan PC dan SKM.

 • Modul Statistik

  Modul Statistik

  Penjanaan dan paparan statistik mengikut keperluan.

 • Feb 2019
 • Modul Penarafan Bintang

  Modul Penarafan Bintang

  Proses penilaian Umum dan Program pada program yang ditauliahkan dan merekodkan hukuman merujuk kepada Akta 652.

 • Modul PPT

  Modul PPT - Agensi PPT

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Mac 2019
 • Modul Pendaftaran

  Modul Pendaftaran Pelatih

  PB merekodkan pendaftaran pelatih dan pelaksanaan penilaian.

 • Modul Skills Malaysia

  Modul Skills Malaysia

  Pengurusan dan permohonan pertandingan WSMB dan WSMP.

 • Apr 2019
 • Modul NOSS

  Modul NOSS

  Perekodan NOSS dalam SKKM yang akan digunakan dalam semua modul.

 • Jul 2019
 • Modul Personel

  Modul Personel - Induksi & Fasilitator

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Sept 2019
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Kredit

  Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Okt 2019
 • Modul PPT

  Modul PPT - PB PPT

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Modul PPT

  Modul PPT - PPT Modular

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Nov 2019
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Kredit Modul

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Feb 2020
 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - Pematuhan COPTPA

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Pematuhan COPTPA

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • April 2020
 • Modul NOSS

  Modul NOSS - Bank Soalan

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Mei 2020
 • Modul NOSS

  Modul NOSS - WIM

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Jun 2020
 • Modul PPT

  Modul PPT - PPT Modular

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Jul 2020
 • Modul Kewangan

  Modul Kewangan - Pembayaran Online

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - Program Modular

  COPTPA - bermula Feb 2020.Dalam proses pembangunan kandungan.

Penjenamaan semula MySPIKE pada tahun 2020 adalah relevan seiring dengan potensinya untuk dikembangkan kepada pelaksanaan latihan secara mikro kredit, modular dan mampu menjadi Big Data dengan Intergrasi Data Pelajar dan Pengajar TVET di pelbagai Agensi.

Perkembangan terkini MySPIKE adalah menambah keupayaan sistem untuk membangun Profil Kemahiran Pekerja di mana pekerja di industri dapat meningkatkan kemahiran kerja melalui fungsi baru yang akan dibangunkan bermula Januari 2020.

Pada masa ini, MySPIKE telah mempunyai 106,109 orang pengguna berdaftar sejak Julai 2018. Ia boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat yang berminat dalam latihan kemahiran yang terdiri daripada individu, penyedia latihan kemahiran, pekerja dan pengamal industri serta majikan.