Info MySPIKE

Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia (MySPIKE)

Pengenalan

Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia atau secara ringkasnya MySPIKE merupakan sistem pangkalan data berpusat yang dibangunkan untuk meningkatkan sistem penyampaian dan pengurusan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM). Pada awalnya, ia terdiri daripada Modul-modul Pentaulihan Program, Pendaftaran Pelajar, Perakuan Personel, Verifikasi dan Penilaian Bukan Kredit. Kemudian dikembangkan fungsi Pentauliahan dan Verifikasi yang memenuhi Penilaian Kredit Berasaskan Competency Unit (CU) dan Penilaian Kredit Berasaskan Modul.

MySPIKE terus berkembang fungsinya untuk menyokong SPKM sepenuhnya dengan penambahan Modul-modul National Occupational Skills Standard (NOSS), Penarafan Bintang, Skills Malaysia, Penilaian Pencapaian Terdahulu (PPT) dan Pembayaran Atas Talian. Fungsi MySPIKE pada masa kini telah ditambah baik dalam mematuhi Code of Practice for TVET Programme Accreditation (COPTPA).


Senarai Modul

1Pengguna
2Personel
3Pentauliahan
4Verifikasi
5Pendaftaran
6Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)
7Penilaian
8Persijilan
9NOSS
10Penarafan Bintang
11SkillsMalaysia
12Industri
13ePayment
14eQB
15eWIM
16Statistik
17Pembiayaan
18Eksekutif
19Aduan
20Borang Aduan Masalah

Kelebihan MySPIKE

Kelebihan MySPIKE

Senarai Modul Dan Pembangunan MySPIKE

 • Sept 2018
 • Modul Pengguna

  Modul Pengguna

  Pendaftaran penguna dan pentadbiran capaian sistem mengikut modul dan jenis pengguna.

 • Modul Personel

  Modul Personel

  Pengurusan Personel SPKM bermula permohonan sehingga diperakukan mengikut jenis perjawatan

 • Nov 2018
 • Modul PPT

  Modul Penilaian Pencapaian Terdahulu (PPT)

  Permohonan PPT dari pengguna, agensi dan Pengiktirafan Khas.

 • Dis 2018
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Bukan Kredit

  Penugasan PPL untuk verifikasi berdasarkan penilaian akhir bagi setiap komponen penilaian

 • Jan 2019
 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - SLaPB

  Pengurusan pentauliahan Program di Pusat Bertauliah dan melibatkan urusan pematuhan keperluan persijilan SPKM

 • Modul Persijilan

  Modul Persijilan

  Pengurusan persijilan SKM/DKM/DLKM/PC

 • Modul Statistik

  Modul Statistik

  Menjana dan memaparkan laporan statistik

 • Feb 2019
 • Modul Penarafan Bintang

  Modul Penarafan Bintang

  Proses penarafan Pusat Bertauliah yang menjalankan program SPKM

 • Modul PPT

  Modul PPT - Agensi PPT

  Pengurusan permohonan PPT melalui agensi

 • Mac 2019
 • Modul Pendaftaran

  Modul Pendaftaran Pelatih

  Pengurusan pendaftaran pelatih dan pelaksanaan penilaian pelatih

 • Modul Skills Malaysia

  Modul Skills Malaysia

  Pengurusan dan permohonan pertandingan WSMB dan WSMP

 • Apr 2019
 • Modul NOSS

  Modul NOSS

  Pengkalan data Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)

 • Jul 2019
 • Modul Personel

  Modul Personel - Induksi & Fasilitator

  Pemohonan dan pengurusan kursus-kursus induksi dan fasilitator

 • Sept 2019
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Kredit

  Penugasan PPL untuk verifikasi penilaian berdasarkan NOSS CU

 • Okt 2019
 • Modul PPT

  Modul PPT - PB PPT

  Perlaksanaan PPT melalui Pusat Bertauliah yang ditauliah

 • Nov 2019
 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Kredit Modul

  Penugasan PPL untuk verifikasi penilaian berdasarkan modul kredit Pusat Bertauliah

 • Feb 2020
 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - Pematuhan COPTPA

  Pengurusan pentauliahan Program di Pusat Bertauliah dan melibatkan urusan pematuhan keperluan persijilan SPKM berdasarkan COPTPA

 • Modul Penilaian

  Modul Penilaian & Verifikasi - Pematuhan COPTPA

  Penugasan PPL untuk verifikasi penilaian berdasarkan COPTPA

 • Modul Aduan

  Modul Aduan Pengguna

  Platform untuk pengguna MySPIKE membuat aduan mengenai masalah penggunaan sistem

 • Modul Laporan Eksekutif

  Laporan Eksekutif

  Menjana dan memaparkan laporan terperingkat untuk kegunan pihak pengurusan dan pegawai bertugas di Parlimen

 • April 2020
 • Modul NOSS

  Modul NOSS - Bank Soalan

  Capaian bank soalan secara atas talian

 • Modul Industri

  Modul Industri - ILB

  Merekodkan syarikat ILB dan agensi yang bekerjasama dengan JPK

 • Modul Industri

  Modul Industri - LI

  Platform penawaran dan permohonan Latihan Industri

 • Mei 2020
 • Modul NOSS

  Modul NOSS - WIM

  Penyediaan dan capaian Written Instruction Material (WIM) secara atas talian

 • Jun 2020
 • Modul PPT

  Modul PPT - PPT Modular

  Program jangka pendek yang dibangunkan terdiri satu (1) atau gabungan beberapa Competency Unit (CU). Gabungan CU ini boleh terdiri dari NOSS yang sama sahaja

 • Jul 2020
 • Modul Kewangan

  Modul Kewangan - Pembayaran Online

  Merekod dan mengesahkan bayaran yang diterima dalam setiap modul. Bayaran diterima secara FPX (Bayaran Atas Talian)

 • Modul Pentauliahan

  Modul Pentauliahan - Program Modular

  Program jangka pendek yang dibangunkan terdiri satu (1) atau gabungan beberapa Competency Unit (CU). Gabungan CU ini boleh terdiri dari NOSS yang sama atau yang berlainan

 • Oktober 2020
 • Modul PPT

  Pusat Penilaian Amali (PPA-PPT)

  Menyediakan platform bagi permohonan sebagai Pusat Penilaian Amali (PPA-PPT)

 • Modul Penguatkuasaan

  Penarafan Tunggal TVET

  Proses penarafan Pusat Bertauliah yang menjalankan program SPKM dengan berpandukan kriteria terkini

 • November 2020
 • Modul SLDN

  Permohonan Insentif SLDN

  Platform bagi Pusat Latihan memohon insentif Program SLDN

 • Februari 2021
 • Modul SLDN

  Pentauliahan Pusat Latihan Kemahiran SLDN

  Melibatkan Pusat Latihan SLDN, Syarikat Latihan SLDN dan Syarikat In-House SLDN

  Program SLDN

  Melibatkan Permohonan Program SLDN Penuh dan Modular

  Pendaftaran Perantis

  Melibatkan Bayaran Atas Talian , Personel SLDN (PPB SLDN, Pengajar/ Couch)

Penjenamaan semula MySPIKE pada tahun 2020 adalah relevan seiring dengan potensinya untuk dikembangkan kepada pelaksanaan latihan secara mikro kredit, modular dan mampu menjadi Big Data dengan Intergrasi Data Pelajar dan Pengajar TVET di pelbagai Agensi.

Perkembangan terkini MySPIKE adalah menambah keupayaan sistem untuk membangun Profil Kemahiran Pekerja di mana pekerja di industri dapat meningkatkan kemahiran kerja melalui fungsi baru yang akan dibangunkan bermula Januari 2020.

Pada masa ini, MySPIKE telah mempunyai 351,843 orang pengguna berdaftar sejak Julai 2018. Ia boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat yang berminat dalam latihan kemahiran yang terdiri daripada individu, penyedia latihan kemahiran, pekerja dan pengamal industri serta majikan.