Pembayaran Dan Langganan NOSS Secara Atas Talian

Bermula 1 Julai 2020, NOSS boleh dilanggan dan diakses secara atas talian melalui MySPIKE. Pada masa ini terdapat 1490 Program NOSS yang boleh dilanggan secara atas talian. Bilangan Program NOSS untuk langganan akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Kos langganan bagi setiap tahap NOSS adalah RM20.00 untuk setahun. Langganan boleh dilakukan di Dashboard Pengguna.

Sila Daftar MySPIKE sebelum memulakan belian atau Login MySPIKE untuk memulakan belian di Dashbord Pengguna.

Bermula 12 Oktober 2020, pembayaran pendaftaran pelajar SLaPB, pentauliahan SLaPB (pembaharuan dan tambah program) dan proses permohonan PPT individu telah dibuka. Terdapat pelbagai jenis bayaran pentauliahan dan PPT yang akan dibuka secara berperingkat dari masa ke masa. Untuk makluman, selain dari pembelian NOSS, caj bayaran perkhidmatan akan ditanggung oleh pengguna mengikut jenis akaun yang digunakan.

Semakan Pelatih SLaPB di MySPIKE

Penarafan Bintang telah memperkenalkan dua (2) jenis maklumbalas pelatih yang telah tamat menjalani latihan terhadap Pusat Bertauliah dan pengesanan graduan. Bekas pelatih atau graduan diminta untuk membuat penilaian bermula sebulan sebelum tamat latihan sehingga sebulan selepas tamat latihan.

Sila daftar dengan MySPIKE sebelum memulakan maklmbalas.

Daftar MySPIKE

Pendaftaran Perantis SLDN Baru di MySPIKE

Bermula 1 Januari 2021, semua perantis program SLDN perlu mendaftar secara atas talian melalui MySPIKE.

Sila Daftar Perantis bagi pengesahan pendaftaran di dalam MySPIKE dan eSLDN sebelum membuat pengesahan tawaran program SLDN di Dashbord Pengguna.

Senarai PB SLDN Yang Menawarkan Program SLDN Berinsentif

Senarai PB SLDN Yang Menawarkan Program SLDN Berinsentif

Senarai PB SLDN

Daftar Peserta Pertandingan WSMB

Pendaftaran Peserta Pertandingan Worldskill Malaysia Belia (WSMB) Tahun 2021 Telah Dibuka!

Pertandingan WSMB terbuka kepada belia/pelajar/pekerja mahir yang berumur tidak melebihi 22 tahun KECUALI bagi Mechatronics dan Building Information Modelling iaitu berumur 25 tahun dan ke bawah pada tahun pertandingan. Untuk memohon, sila berdaftar dengan sistem dan kembali semula pada bahagian ini dan Klik butang permohonan.

Daftar WSMB

Platform Awam

Gerbang maklumat SKM untuk carian orang awam (pelajar, ibu bapa, profesional)...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Industri

Hubungan dan kerjasama antara industri, penyedia latihan dan pelajar...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Pekerja

Mengiktiraf kelayakan individu bagi memperkasakan latihan kemahiran...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Pensyarah

Rujukan kepada Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) dan Pusat Bertauliah...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Institusi Latihan

Menyelaras dan mengurus pembangunan latihan kemahiran bagi Institusi TVET Malaysia...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Platform Agensi TVET

Pentauliahan program, perakuan personel, pendaftaran, penilaian dan persijilan keseluruhan Agensi TVET...
Ketahui Lebih Lanjut >>

Pendaftaran Pengguna MySPIKE

# Pendaftaran Pengguna Jumlah
1. May 2021 1,114
2. April 2021 9,153
3. March 2021 4,181
# Jumlah Pengguna Semasa 139,046

Permohonan Personel MySPIKE May 2021

# Jenis Permohonan Jumlah
1. Personel Baru 394
2. Tambah Jawatan 134
3. Tambah Program 122
4. Pembaharuan 364
KSM KPLB KBS KPM MOTAC KDN MOA KKR JPK CIAST JTM MARA GiatMARA ILKBS
BPLTV PENJARA CIDB FeMAC