Laman Utama

Semakan Permohonan Peserta Pertandingan WSMB dan WSMP Tahun 2020

Semak Permohonan WSMP dan WSMB

Maklumbalas Pelatih

Penarafan Bintang 2019 telah memperkenalkan dua (2) jenis maklumbalas pelatih yang telah tamat menjalani latihan terhadap Pusat Bertauliah dan pengesanan graduan. Bekas pelatih atau graduan diminta untuk membuat penilaian bermula sebulan sebelum tamat latihan sehingga sebulan selepas tamat latihan.

Sila mendaftar dengan MySPIKE sebelum memulakan maklmbalas.

Daftar Sebagai Pengguna

Penarafan Bintang

Penarafan Bintang 2019 Bagi Program di Pusat Bertuliah akan bermula 1hb Mac 2019 hingga 31 Mac 2019. Terdapat dua (2) jenis penilaian kendiri yang akan dilaksanakan oleh PB sendiri. Iaitu Penilaian Umum Pusat Bertauliah dan Penilaian Program Pusat Bertauliah.

Sila mendaftar dengan MySPIKE sebelum memulakan penilaian kendiri.

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan SKM

Semakan SKM untuk individu memeriksa rekod SKM dalam MySPIKE.

Semak SKM

Semakan Pelatih

Semakan Pelatih untuk individu memeriksa rekod Pelatih dalam MySPIKE.

Semak Pelatih

SKM Secara PPT

Permohonan SKM Secara PPT

Permohonan SKM secara PPT telah dibuka kepada umum bermula 1 Oktober 2018. Pada masa ini, permohonan hanya diterima kepada pemohon awam menggunakan saluran biasa atau melalui agensi penaja.

Manakala permohonan melalui Pusat Bertauliah PPT (PB-PPT) masih belum dibuka dan akan dimaklumkan kemudian setelah sistem bersedia menerima permohonan ini.

Permohonan SKM secara PPT hanya boleh dilakukan setelah mendaftar sebagai pengguna Portal MySPIKE

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan PPT Penilaian Khas

Semakan keputusan kepada calon atau agensi yang telah memohon PPT melalui penilaian khas seperti BPTV dan KV.

Semak Keputusan PPT Penilaian Khas

Personel Pusat Bertauliah

Semakan Dan Permohonan Personel PB

Bermula 1 September 2018, Permohonan Personel Pusat Bertuliah perlu melalui portal MySPIKE. Personel sedia ada boleh menyemak rekod personel masing-masing dan boleh membuat permohonan pentauliahan personel.

Permohonan personel hanya boleh dilakukan setelah mendaftar sebagai pengguna Portal MySPIKE

Daftar Sebagai Pengguna

Semakan eVendor

Semakan eVendor untuk individu berdaftar dalam MySPIKE.

Semak eVendor